TRƯỜNG THCS B̀NH LONG

Thông tin về giáo dục

Giới thiệu các trang Website của trường THCS B́nh Long thường được liên kết.

-Trang Website của PGD&ĐT B́nh Sơn:  http://gdbs.webs.com , do Huỳnh Văn Bạch, chuyên viên PGD B.Sơn đăng tải.

-Trang Website thứ 2 tại thư viện Violet của trường THCS B́nh Long:  http://Violet.vn/thcs-binhlong-quangngai , do Đặng Đạm, P.Hiệu trưởng trường THCS B́nh Long đăng tải.

-Bạn đọc có thể sử dụng truy cập các  trang website nêu trên bằng cách kích chuột trái qua đường link đă được liên kết.

Một hai

 Năm học 2009-2010 PGD&ĐT B́nh Sơn đề ra kế hoạch công tác trong toàn ngành với những nội dung cụ thể như sau:

-Download nội dung trên để làm tư liệu tại đường link sau: KH nam hoc (09-10).Doc

 Download các chương tŕnh phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, văn pḥng, kế toán, ... tại trang TIN-HOC hoặc theo đường dẫn sau: Tin-hoc . Mọi yêu cầu cần được đáp ứng hay các góp ư để trang Website đảm bảo bảo chất lượng và ngày càng phong phú hơn, xin gởi đến họp thư: dangdam36@Yahoo.com.vn. Rất mong được đông đảo bạn đọc cùng chia sẽ.

 

Tru

bn